Referenser

"Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri med anor från 1947. Trä är "den gröna tråden" i verksamheten och här blir skog till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi."

- Åt Derome gör vi div. nymontage om och tillbyggnader på deras olika anläggningar. Även service, reparationer och underhåll.

Kontaktperson: Thomas Mossbrant 0340-66 65 45

 

 "The ANDRITZ GROUP is a global market leader in the supply of plants, equipment, and services for hydropower stations, the pulp and paper industry, for solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors, the steel industry, as well as for the production of animal feed and biomass pellets."

- Vi arbetar globalt åt Andritz med service och reparationer på deras utrustning inom pappers/massa industrin.

Kontaktperson: Jonas Fransson 0660-29 35 300

 

"System Hall bedriver projektering, tillverkning samt försäljning av utrustning för träindustrin. Vi effektiviserar träindustrin!"

- Vi är med System Hall vid montage av hyvellinjer samt säkerhetsutrustning på sågverk.

Kontaktperson: Per-Ola Persson 0346-57 741

 

"Vår målsättning är att tillgodose sågverken i Europa med konkurrens-kraftiga och tillförlitliga brädhanteringssystem baserade på hög teknologi som skapar förutsättningar för en lönsam produktion."

- Åt CGV arbetar vi främst med maskinmontage av sorterlinjer på sågverk.

Kontaktperson: Jonas Gunnarsson 0472-34 336

 

"Varberg Timber drivs i privat regi sedan 1950. Vår verksamhet är indelad i två olika delar: Hyvleri & Takstolskonstruktion samt Byggvaruhandel."

- På Varbergs Timber har vi medverkat i installationen av en ny hyvellinje levererad av System Hall, samt div. servicearbeten på hyvleriet.

Kontaktperson: Mikael Persson 0340-69 00 72